Υπηρεσία

1. Υπηρεσίες που Προσφέρουμε

Παρέχετε υπηρεσίες OEM και ODM.
Παρέχετε υπηρεσία FAT.
Παρέχετε υπηρεσία επίσκεψης στο εργοστάσιο.
Παροχή σέρβις ανταλλακτικών.
Παρέχετε υπηρεσία εγγύησης εξοπλισμού.

2.Επαγγελματικές υπηρεσίες

Παρέχετε υπηρεσίες OEM και ODM.
Παρέχετε υπηρεσία FAT.
Παρέχετε υπηρεσία επίσκεψης στο εργοστάσιο.
Παροχή σέρβις ανταλλακτικών.
Παρέχετε υπηρεσία εγγύησης εξοπλισμού.

υπηρεσία