Το πιστοποιητικό μας

Μπαταρία-CE

Μπαταρία-CE

PDU-CE

PDU-CE

Σταθεροποιητής τάσης-CE

Σταθεροποιητής τάσης-CE

UPS-CE

UPS-CE

企业资信等级证书-英文

Πιστωτική επιχείρηση ΑΑΑ

企业信用等级证书+英文

Πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητας

环境管理体系认证证书-英文

Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001

职业健康安全管理体系认证证书-英文

Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης υγείας στην εργασία ISO45001

质量管理体系认证证书-英文

Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ2

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης