Υπόθεση Μηχανικής

Πακέτο και μεταφορά

Πακέτο και μεταφορά:

1.China Customer Data Center Computer Room Project

1.China Customer Data Center Computer Room Project

2.Ισραηλινό έργο τροφοδοσίας νοικοκυριών
 

2.Ισραηλινό έργο τροφοδοσίας νοικοκυριών

3.Haiti Telecom Computer Room Project
 

3.Haiti Telecom Computer Room Project

Έργο μονάδας διανομής ισχύος 4.US PDU

Έργο μονάδας διανομής ισχύος 4.US PDU

5. Ελεγχόμενο έργο παροχής ρεύματος της Σενεγάλης

6.Περού UPS Power Supply Project

6.Περού UPS Power Supply Project

6.Περού UPS Power Supply Project